Pohledávky

Insolvenční správkyně dlužníka EAGLE Energy a.s. nabízí k prodeji pohledávky z majetkové podstaty z vyúčtování odběru elektické energie a plynu. Veškeré bližší informace budou poskytnuty na základě žádosti na email. V případě zájmu žádám o kontakt na telefonu: 604 160 438 a na email: mova@uh.cz

Místo:
Cena: nejvyšší nabídce