Ing. Miroslava Motyčková – insolvenční správkyně

Kancelář insolvenční správkyně Ing. Miroslavy Motyčkové byla založena v roce 2001 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty a od roku 2008 jako insolvenční správce.

Insolvenční kancelář zajišťuje služby především pro občany a nepodnikatelské subjekty, kteří se vlivem nečekaných životních situací dostali do kolotoče dluhů nabízíme řešení formou oddlužení – od posouzení situace až po zpracování insolvenčního návrhu.

Podnikatelským subjektům můžeme nabídnout vypracování řešení hrozícího úpadku, či úpadku – zpracování insolvenčního návrhu.

Věřitelům insolvenčních dlužníků zpracujeme přihlášku do insolvenčního řízení.

Všem účastníkům insolvenčních řízení pak můžeme poskytnout poradenství v oblasti insolvenčního práva ve vazbě na daňové, účetní a ostatní zákony.

Provádíme:

  • výkon funkce insolvenčního správce
  • výkon funkce likvidátora
  • rozbor finanční situace a možnosti řešení úpadku dlužníka formou oddlužení
  • kompletní zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení
  • zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení
  • vedení účetnictví v insolvenčním řízení a v likvidaci