Vedení účetnictví

Jsme účetní a poradenská společnost, která Vám poskytne komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a další služby související s chodem Vaší firmy. Orientujeme se na účetnictví a poradenství pro fyzické a právnické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost. Účetnictví vedeme v souladu se Zákonem o účetnictví a dalších souvisejících předpisů.

Poskytujeme:

 • vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • účetní poradenství
 • sestavení daňových přiznání, rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • přehledy pro potřeby řízení firmy
 • převzetí vedení účetnictví i v průběhu roku
 • sestavení povinných statistických výkazů
 • rekonstrukce účetnictví
 • účetní dohled nad Vaším účetnictvím
 • běžné zastupování na úřadech, finančním úřadu, OSSZ a pojišťovách
 • poradenství v oblasti insolvence.

Daně a personální agenda

K základům poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními a jinými úřady.Poradíme Vám v oblasti daně z přidané hodnoty.

K našim službám v oblasti zpracování daní patří zejména:

 • poradenství pro podnikatele - fyzické osoby
 • poradenství pro právnické osoby
 • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a příjmu fyzických a právnických osob
 • přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 • související povinné přehledy, souhrnné hlášení, které je nutno zasílat finančnímu úřadu
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • sestavení vyúčtování srážkové daně
 • zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech.

Pro oblast mzdového účetnictví je našim klientům k dispozici mzdové oddělení. Naše zkušená mzdová účetní převezme kompletně mzdovou agendu klienta a nadále spravuje všechny náležitosti související s pracovními smlouvami, přijetím i odchody zaměstnanců, s výpočtem mezd i odvodů daní a příspěvků na sociálním a zdravotním pojištění.

Oblast mzdového účetnictví jsme schopni rozšířit i o část personalistiky, tj. poradenství při zpracování pracovních smluv, řešení pracovně-právní problematiky.

K našim službám v oblasti zpracování mzdové agendy patří zejména:

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem
 • možno včetně výpočtů pohyblivých složek mzdy (provize z prodeje, bonusy apod.)
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce
 • příkazy k úhradě mezd a odvodů, mzdové listy
 • příprava podkladů pro pravidelné kontroly