Průmyslový areál

Indikativní nabídka na prodej průmyslového areálu z majetkové podstaty dlužníka

Jedná se o nemovitosti zaps. na LV č. 1609, k.ú. Černovice, obec Brno

 

Areál je napojen na inženýrské sítě: vodovod z řádu, kanalizace do řádu, plyn, elektro, telefon. Přístupová komunikace je zpevněná. Tvar pozemku je nepravidelný, pozemek je rovinný. Budovy v areálu jsou umístěny na vlastním pozemku.

Hlavní stavby
1) Administrativní budova
2) Výrobní hala I, II
3) Výrobní hala s přístavky
4) Ocelový sklad otevřený
5) Hala dílen
6) Trafostanice
7) Vodárna
8) Sklad plynů
9) Provozní budova
10) Výrobní hala

 

1) Administrativní budova

Jde o čtyřpodlažní, provozně administrativní budovu, která byla v roce 1982 přistavěna k výrobní hale I a II. Budova provozně navazuje na výrobní halu- sociálním zařízením, WC, jídelnou atd. V 1.NP je situován hlavní vstup, schodiště do 2.NP, dále pak jídelna s přípravnou (výdejnou), WC – muži a žena, umývárna, šatna a výměníková stanice. Ve 2, 3 a 4 NP jsou situovány kanceláře, šatny, umývárny, úklidové komory a WC.

 

2) Výrobní hala I, II

Dvojlodní ocelová výrobní hala byla postavena v areálu závodu v roce 1982. Dvojlodní hala je o rozponu 2x24,00 m v modulu 6,00 v podélném směru a výšce 11,10 m. Obě výrobní haly mají jeřábovou dráhu. Haly jsou provozně vzájemně propojeny. Provozně navazují na administrativní budovu – soc. zařízení, šatny, jídelna. V západní části lodi je prostor pro svařování, montážní hala, dále je zde vestavěna lakovna a strojovna vzduchotechniky. Východní část je využívána pro dělírnu materiálu a jako manipulační prostor.

 

3) Výrobní hala s přístavky (p.č. 2520/1 a 2520/2)

Jde o jednolodní, výrobní halu s jeřábovou dráhou se dvěma oboustrannými přístavky v podélném směru haly. Hala byla postavena v roce 1964. Ve výrobní hale je umístěna zámečnická výroba. V severozápadním přístavku jsou situovány dílny, sklady, soc. zařízení. V jihovýchodním přístavku jsou umístěny sklady a kanceláře.

4) Otevřený ocelový sklad (p.č. 2528/12)

Jednoduchý ocelový přístřešek byl postaven v areálu v roce 1965 při obslužné komunikaci. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, které jsou kotveny v betonových patkách. Zastřešení je provedeno ocelovými, sedlovými, příhradovými vazníky. Krytina je provedena z pozinkovaného, vlnitého plechu. Podlaha je betonová.

 

5) Hala dílen (p.č.2528/26)

Jde o ocelovou jednolodní halu, která je přistavěna k jižnímu štítu výrobní haly I a II. Byla postavena v roce 1965. V části haly (východní část) jsou situovány kanceláře a sociální zařízení. Ostatní prostory jsou využívány pro skladování a výrobu (převážná část je využívána pro výrobu.)

 

6) Trafostanice (p.č. 2528/22)

Přízemní, volně stojící objekt s pultovou střechou na p.č. 2528/22. Byl postaven v roce 1973.

 

7) Vodárna (p.č. 2063/2)

Přízemní samostatně stojící objekt vodárny je situován před vjezdem do areálu na p.č. 2063/2. Byl postaven v roce 1981.

 

8) Sklad plynů (p.č. 2528/25)

Jde o jednoduchý přístřešek, který je přistavěn k výrobní hale a slouží pro uskladnění technických plynů.

 

9) Provozní budova (p.č. 2528)

Přízemní nepodsklepená budova je situována na p.č. 2528 u štítu výrobní haly (na p.č. 2528/14), se kterou je propojena. V objektu je umístěna kancelář, WC, umývárna, šatna a sklady.

 

10) Výrobní hala (p.č. 2528/4)

Jde o ocelovou výrobní halu, která je postavena na p.č. 2528. Hala je propojena s provozní budovou – na p.č. 2528/17. V hale je provedena – vestavba jedné místnosti – skladu.

Místo: Brno
Cena: